po vo
20 september 2018

Collegiale visitatie: goede manier om van elkaar te leren

Het afgelopen jaar heeft het Steunpunt passend onderwijs verschillende samenwerkingsverbanden en scholen ondersteund bij het uitvoeren van collegiale visitaties. Teams van verschillende scholen binnen een samenwerkingsverband bezoeken elkaar en kijken op een gestructureerde wijze hoe passend onderwijs wordt uitgevoerd. Komen papier en praktijk overeen? Welke oplossingen zijn er gevonden? Maar ook: hoe zien we passend onderwijs terug in het klaslokaal? Doordat de visitatoren elkaars peers zijn, ontstaat er makkelijker een natuurlijk leermoment.

De visitatieaanpak sluit goed aan op de voortgangsbrief passend onderwijs: welke stappen kunnen er binnen scholen gezet worden om passend onderwijs verder te brengen? Hoe versterken we het eigenaarschap op scholen? Hoe kunt u professionals op de scholen beter ondersteunen? Over de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs (COP) vindt u hier meer informatie. Het Steunpunt passend onderwijs heeft daarnaast een Draaiboek Visitatie voor scholen opgesteld voor de scholen die bezocht worden door het visitatieteam, zodat scholen nog beter weten wat ze kunnen verwachten tijdens de visitatie. Wilt u weten wat voor uw samenwerkingsverband de mogelijkheden van collegiale visitaties zijn, neem dan contact met ons op.


Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Nieuw programma SLO: Passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van een passend taal- en rekenonderwijsaanbod voor leerlingen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video