po vo
18 februari 2014

Campagne ‘Mag een school een leerling met beperking weigeren?’

Vandaag lanceert het College voor de Rechten van de Mens een voorlichtingscampagne over passend onderwijs en gelijke behandeling. Het College merkt dat zowel scholen als ouders vaak niet voldoende op de hoogte zijn van de rechten van leerlingen met een beperking. Met de campagne licht het College scholen, ouders en leerlingen hierover voor. De campagne is de tweede in een reeks van meerdere campagnes waarbij het College door aan te haken op een actualiteit alledaagse thema’s in mensenrechtenperspectief plaatst.

Passend onderwijs en gelijke behandeling
Vanaf augustus 2014 geldt passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat leerlingen met een beperking niet langer thuis zitten, omdat een school hen weigert. Als een leerling met een ondersteuningsbehoefte zich bij een school meldt is de school verantwoordelijk voor het plaatsen van de leerling. Als het niet kan op de school waar de leerling zich meldt moet het schoolbestuur zorgen voor passend onderwijs op een andere school. Daarnaast wordt bij de invoering van passend onderwijs de leerlinggebonden financiering afgeschaft. In plaats daarvan krijgen scholen of samenwerkingsverbanden van scholen geld om de (extra) ondersteuning te regelen. Zij maken daar momenteel afspraken over.

Hoe zit het met gelijke behandeling?
Nu al hebben leerlingen met een beperking recht op een aanpassing om onderwijs te volgen op de school van hun keuze. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De school moet onderzoeken of de leerling met behulp van een aanpassing op de school terecht kan of kan blijven. Als dat zo is, moet de school die aanpassing ook bieden. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Deze verplichting blijft ook na de invoering van passend onderwijs bestaan.

Over de campagne
Het College merkt dat zowel scholen als ouders vaak niet voldoende op de hoogte zijn van de rechten van leerlingen met een beperking. Met de campagne licht het College scholen, ouders en leerlingen hierover voor. De campagne is de tweede in een reeks van meerdere campagnes waarbij het College door aan te haken op een actualiteit alledaagse thema’s in mensenrechtenperspectief plaatst. De campagne zet voornamelijk in op online en is specifiek gericht op scholen, ouders en leerlingen. Daarnaast verschijnt de printcampagne in de tijdschriften Balans Magazine en Lotje&Co. Reageren op de stelling “Een school mag leerlingen met een beperking weigeren” kan via deze website.

 

 


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video