po vo so
10 september 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. De bekendheid van de term, en de vlotheid waarmee het woord in de mond wordt genomen, gaat niet altijd gepaard met adequate kennis over het fenomeen. Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede zorg die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. Deze brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie levert hier een bijdrage aan.

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan dyslexie bij anders- of meertalige jeugdigen.

Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.

Downloads

De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van het NIP, de NVO, het NKD en de LBRT en is door deze partijen geautoriseerd.


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video