po vo
14 mei 2018

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voert in 2018 in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een landelijk verdiepingsonderzoek uit naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

De betrokken partijen zijn lokaal en regionaal aan het werk om de verbinding te versterken, maar een landelijk representatief beeld ontbreekt tot nu toe. Dit onderzoek brengt de stand van zaken in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen, verbeterpunten en oplossingsrichtingen voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. De uitkomsten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar en worden onder meer gepresenteerd op de Voor de Jeugd Dag op 5 november 2018.

Het betreft een landelijk onderzoek dat parallel wordt uitgevoerd onder de beleidsmedewerkers Jeugd van alle gemeenten en de directeuren van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Er wordt gebruik gemaakt van een online enquête over de volgende vraagstukken:
1. Hoe geven gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp vorm?
2. Welke verschijningsvormen heeft de aansluiting en in welke mate komen die voor?
3. Hoe beoordelen gemeenten en samenwerkingsverbanden de effectiviteit en efficiëntie van de wijze waarop de aansluiting momenteel is georganiseerd?
4. Wat gaat goed? Welke knelpunten signaleren samenwerkingsverbanden en gemeenten? Welke verbeterpunten en mogelijke oplossingen zien zij?
5. Is er op de onderwerpen in de vragen 1 t/m 4 een relatie met achtergrondkenmerken van gemeenten en samenwerkingsverbanden?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Oberon, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen. De begeleiding is in handen van een begeleidingscommissie van de ministeries van VWS, OCW en de VNG.


Nieuws 17 juli 2020

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Ben u op zoek naar een inspirerend praktijkvoorbeeld rondom zorg en onderwijs op maat voor kinderen met ernstige beperkingen? Lees […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2020

Beëindiging bekostiging begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video