po vo
14 mei 2018

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voert in 2018 in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een landelijk verdiepingsonderzoek uit naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

De betrokken partijen zijn lokaal en regionaal aan het werk om de verbinding te versterken, maar een landelijk representatief beeld ontbreekt tot nu toe. Dit onderzoek brengt de stand van zaken in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen, verbeterpunten en oplossingsrichtingen voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. De uitkomsten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar en worden onder meer gepresenteerd op de Voor de Jeugd Dag op 5 november 2018.

Het betreft een landelijk onderzoek dat parallel wordt uitgevoerd onder de beleidsmedewerkers Jeugd van alle gemeenten en de directeuren van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Er wordt gebruik gemaakt van een online enquête over de volgende vraagstukken:
1. Hoe geven gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp vorm?
2. Welke verschijningsvormen heeft de aansluiting en in welke mate komen die voor?
3. Hoe beoordelen gemeenten en samenwerkingsverbanden de effectiviteit en efficiëntie van de wijze waarop de aansluiting momenteel is georganiseerd?
4. Wat gaat goed? Welke knelpunten signaleren samenwerkingsverbanden en gemeenten? Welke verbeterpunten en mogelijke oplossingen zien zij?
5. Is er op de onderwerpen in de vragen 1 t/m 4 een relatie met achtergrondkenmerken van gemeenten en samenwerkingsverbanden?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Oberon, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen. De begeleiding is in handen van een begeleidingscommissie van de ministeries van VWS, OCW en de VNG.


Nieuws 6 december 2018

Scholingsaanbod – VO academie en Steunpunt Passend Onderwijs

De VO-raad biedt via verschillende kanalen scholingsactiviteiten aan waar leidinggevenden van samenwerkingsverbanden gebruik van kunnen maken. Zo kunnen de aangesloten […]

Meer lezen »

Nieuws 5 december 2018

Special: Verrassend Passend special in en om de school

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video