Terugblik bijeenkomsten

Lees hier de verslagen of bekijk de presentaties van onze bijeenkomsten.

 

Stadstuin Utrecht 16 september

Op 16 september 2021 vond de vierde bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. De bijeenkomst werd geopend door […]

Online 30 juni

Op 30 juni vond de derde bijeenkomst Jeugdhulp in school plaats. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het […]

Online 16 juni

Op 16 juni vond de netwerkbijeenkomst ‘Herstel en perspectief voor jeugd na corona’ plaats. Na het welkomstwoord door Jetta Spaanenburg […]

Online 31 mei

In het eerste deel van de bijeenkomst van 31 mei sprak Dolf van Veen zijn zienswijze uit over inclusie. Hij […]

Online 20 mei

Op 20 mei jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. Na het openingswoord van Mike […]

Online 18 mei

Op 18 mei 2021 vond via Zoom de tweede netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg plaats. Tijdens deze bijeenkomst nam Rick de Wit (Infinite) […]

Online 15 april

Op donderdag 15 april jl. organiseerden het dashboard passend onderwijs, het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi een online informatiebijeenkomst […]

Online 14 april

Op woensdag 14 april jl. vond de netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 plaats. De bijeenkomst stond in het teken van ‘leidende principes’ in […]

Online 31 maart

Samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseerde het SPO op 31 maart jl. een webinar over dilemma’s op […]

Online 24 maart

Op 24 maart jl. vond het webinar plaats over privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. […]

Online 23 maart

Op 23 maart jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de Leergemeenschap Jeugdhulp in de school. Na het informatieblok over […]

Online 18 maart

Op 18 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de Leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike […]

Online 10 maart

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Online 4 februari

Op 4 februari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike […]

Online 2 februari

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op […]

Online 28 januari

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. De 190 deelnemers volgden de presentatie van […]

online 27 november

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als […]

De Stadstuin Utrecht 25 november

Op 25 november 2020 vond het webinar ‘Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!’ plaats. De digitale landelijke netwerkbijeenkomst voor samenwerkingsverbanden […]

online 19 november

Op 19 november 2020 vond de online themabijeenkomst ‘Samen opleiden en inclusief onderwijs’ plaats.  Hieronder kunt u de lezingen terugkijken […]

online 5 november

Op 5 november vond vanuit Crowne Plaza het derde webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. Het webinar begon […]

online 4 november

Op 4 november vond vanuit Crowne Plaza het webinar plaats van de ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’. De webinar begon […]

De Stadstuin Utrecht 7 oktober

Op 7 oktober 2020 vond het webinar plaats over de bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd’. Het webinar […]

De Stadstuin in Utrecht 25 september

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Het webinar begon met […]

De Stadstuin Utrecht 8 september

Op 8 september vond het tweede webinar van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school plaats. Na een openingswoord van Mike Jolink […]

De Stadstuin Utrecht 25 juni

Op 25 juni vond de tweede webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord […]

18 juni

Op 18 juni vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van […]

De Stadstuin in Utrecht 26 mei

Op 26 mei vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school. De webinar begon met een openingswoord van […]

Utrecht 7 februari

Op 7 februari jl. kwam de ontwikkelgroep ‘Regulier – speciaal onderwijs vo’ voor het eerst in 2020 bijeen. Op de […]

Utrecht 4 december

Op 4 december jl. werd de slotbijeenkomst ‘nieuwkomers in regulier onderwijs’ gehouden. Doel van de bijeenkomst was om deelnemers te […]

Utrecht 28 november

Op 28 november jl. werd de netwerkbijeenkomst ‘(financieel) management, verantwoording & kwaliteitszorg’ gehouden in Utrecht. Doel van de bijeenkomst was […]

Nijmegen 19 november

Zo’n honderd deelnemers verzamelen zich op 19 november 2019 in De Lindenberg, ‘huis voor de kunsten’ in Nijmegen. Zij komen […]

Arnhem 13 november

Op 13 november jl. werd de ontwikkelgroep ‘nieuwkomers’  Doel van de bijeenkomst was om deelnemers te informeren over de taalaanpak […]

Veenendaal 31 oktober

Op 31 oktober 2019 konden bezoekers van de conferentie Onderwijs- Jeugd deelnemen aan diverse workshops met als motto ‘Ieder kind […]

Utrecht 9 oktober

Op 9 oktober 2019 kwamen zo’n 180 deelnemers naar de bijeenkomst ‘Van uit zicht naar in zicht’, georganiseerd door het […]

Utrecht 24 september

Op 24 september 2019 volgden tien deelnemers, in Utrecht bij de VO-raad, een masterclass over het onderwerp ‘Bestuurlijke samenwerking in […]

Utrecht 20 september

Op 20 september kwamen 270 deelnemers in het Muntgebouw in Utrecht bijeen voor de vierde landelijke conferentie over de integratie […]

Utrecht 19 september

Op 19 september jl. vond de reflectiebijeenkomst passend onderwijs plaats en bogen zo’n zestig bestuurders en leidinggevenden uit de wereld […]

Utrecht 18 september

Op 18 september jl. was de ontwikkelgroep ‘Nieuwkomers’ te gast bij het ‘Rotterdams vakcollege De Hef’. Hier kregen de deelnemers […]

Utrecht 17 september

Op 17 september jl. vond de kennismakingsbijeenkomst ‘Schoolondersteuningsprofiel’ (SOP) plaats. U kunt hier het verslag kennismakingsbijeenkomst ‘Schoolondersteuningsprofiel’ (SOP) teruglezen.

Utrecht 11 september

Op 11 september jl. kwam de ontwikkelgroep ‘Stapeling (financiële) effecten’ bijeen in Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om zicht […]

Utrecht 13 juni

Hier vindt u een terugblik op de startbijeenkomsten van de ontwikkelgroep kwaliteitszorg. Startbijeenkomst werkgroep kwazo 13 maart 2019 Startbijeenkomst werkgroep […]

De Eenhoorn Amersfoort 6 juni

Op 6 juni komen zo’n 80 deelnemers samen in Utrecht op de kennisdelingbijeenkomst ‘Thuiszitters en combinatie middelen onderwijs-jeugdhulp’, georganiseerd door […]

Kanaal30 22 mei

Meer dan ooit merken we dat de wereld in beweging is. Kinderen van overal komen de school binnen, brengen nieuwe […]

Utrecht 21 mei

Op 21 mei jl. werd de ontwikkelgroep ‘Samenwerking en integratie speciaal- regulier onderwijs’ gehouden in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst, met […]

Amersfoort 9 mei

Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei 2019 werden deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste actuele informatie over privacy […]

Utrecht 21 maart

Het verslag van de themabijeenkomst Governance Passend Onderwijs vindt u hier. Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen aan bod gekomen die […]

Lindenberg Nijmegen 20 november

De Lindenberg in Nijmegen stroomde dinsdag 20 november vol met leraren, schoolleiders, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht, ambtenaren en medewerkers van […]

Het Huis Utrecht 8 november

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 8 november jl. rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs werden de ‘financials’ op […]

Lunteren 4 oktober

‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij […]

Utrecht 20 september

Op 20 september 2018 vond de themabijeenkomst Kwaliteitszorg passend onderwijs plaats. Op deze pagina treft u de presentaties en andere […]

Utrecht 25 juni

Als vervolg op de bijeenkomst over verevening in maart 2018 kwamen op 25 juni j.l. betrokkenen uit 13 samenwerkingsverbanden (8 […]

Utrecht 21 juni

Op 21 juni organiseert de VO-raad in het Muntgebouw in Utrecht een werkconferentie onder de titel ‘Onderwijs op maat aan […]

Utrecht 19 juni

Dinsdag 19 juni 2018 vond de bijeenkomst plaats over de invlechting van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens […]

Nederland 8 juni

Van 1 tot en 8 juni stonden thuiszitters centraal: door het hele land werden activiteiten georganiseerd voor en door betrokken […]

Utrecht 6 juni

Op woensdag 6 juni vond de Landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg plaats in Utrecht. Centrale thema was dat ieder opgroeiend […]

Nieuwegein 29 maart

Hier vindt u enkele presentaties die gegeven zijn op het VO-congres van 29 maart: Workshop 12. Samenwerking en integratie voortgezet speciaal […]

Utrecht 8 maart

De vereveningsperiode is halverwege. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken. Eerste onderzoeksresultaten geven informatie over de gang van zaken binnen […]

25 september

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video