vo
24 juli 2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 vindt er vanuit het ministerie van OCW een bijeenkomst plaats over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. OCW werkt in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. Hiervoor heeft er reeds een eerste brainstormbijeenkomsten plaatsgevonden.

De bijeenkomst van 10 september is een vervolgsessie. Hierin gaat OCW met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in het pro-vso eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben. OCW is zich er van bewust dat het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs niet over een kam te scheren zijn en zal hier dan ook de bijeenkomst naar inrichten. Er is daarbij specifiek aandacht voor de verschillende clusters en uitstroomprofielen in het vso.

De exercitie is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom betreft het een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. Dit vraagt veel van uw kostbare tijd vraagt, maar OCW zou heel graag van uw expertise en ervaring benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen. Ze stellen uw deelname dan ook erg op prijs.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 10 september
Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur
Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort.
Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

 


Nieuws 3 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video