po vo so
3 september 2021

Bijeenkomst ontwikkelgroep Jeugdhulp in school 4

De vierde bijeenkomst van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school vindt plaats op donderdag 16 september 2021. Deze bijeenkomst start met een korte terugkoppeling van de derde bijeenkomst van 30 juni. Daarna nemen we uitgebreid de tijd voor de presentaties van twee praktijkvoorbeelden van deelnemers uit de gespreksgroepen. In deze presentaties komen alle ‘lagen’ aan bod die nodig zijn voor het tot stand komen van de ondersteuning van het kind en welke samenwerking hierin noodzakelijk is. Van gemeente en samenwerkingsverband tot aan de schoolse praktijk en de ondersteuning in de klas.

Praktijkpresentatie 1

Conny Wijnands van Youké deelt samen met Hilda Visser van samenwerkingsverband De Eem haar ervaringen over de inzet van de Onderwijs Specialistische Jeugdhulpmedewerker (OSJ-er) in de scholen. Youké biedt ondersteuning in zowel het PO als VO, als ook in het regulier en speciaal onderwijs. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het werken vanuit de vierhoek ouder, school, jeugdhulp (gemeente) en het samenwerkingsverband. 

Praktijkpresentatie 2

Joy Bijleveld van Expertisecentrum Uniek licht het schema ‘visuele mogelijkheden jeugdhulp Uniek’ toe aan de hand van voorbeelden (casussen uit het PO) en vertelt daarnaast ook over de mogelijkheden die Expertisecentrum Uniek heeft in gecombineerd aanbod.

Rode draad

De rode draad in beide presentaties is:

  • Wat werkt bij dergelijke onderwijszorgarrangementen?
  • Hoe maken we optimaal gebruik van de expertise van elkaar?

Na de presentaties krijg je de gelegenheid om te kiezen op welk onderwerp je door wilt praten.

  1. Doorpraten over presentatie 1: Youké
  2. Doorpraten over presentatie 2: Uniek
  3. Eigen ontwikkelvraag/casus bespreken

Programma

13.00 – 13.05 uur    Welkom en programma, door Mike Jolink van Steunpunt Passend Onderwijs
13.05 – 13.45 uur    Presentatie praktijkvoorbeeld Conny Wijnands en Hilda Visser
13.45 – 13.50 uur    Korte pauze
13.50 – 14.30 uur    Presentatie praktijkvoorbeeld Joy Bijleveld van Expertisecentrum Uniek
14.30 – 14.35 uur    Toelichting groepsgesprekken en korte pauze
14.35 – 15.30 uur    Groepsgesprekken

Praktische informatie

Wanneer: 16 september 2021
Waar: Online
Tijd: Plenaire deel van 13.00 tot 14.30 uur, aansluitend groepsgesprekken
Aanmelden: Via dit formulier


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video