po vo
18 mei 2020

Bekostiging samenwerkingsverbanden onjuist

Nieuws vanuit DUO:

De bekostiging voor samenwerkingsverbanden is onjuist omdat deze met een foutief aantal leerlingen is berekend.

Het gaat om de volgende bekostigingsonderwerpen:

  • zware ondersteuning materiële instandhouding (mi) samenwerkingsverband vo 2020 (Ofb januari)
  • zware ondersteuning personeel samenwerkingsverband vo 2020-2021 (Ofb april)
  • lichte ondersteuning vo 2020 (Ofb januari)

De normatieve zware ondersteuning en ondersteuningsbekostiging zijn berekend op basis van het aantal leerlingen vo binnen uw samenwerkingsverband op 1 oktober 2019. Bij dit leerlingaantal is het aantal nieuwkomers eerste categorie op 1 oktober 2019 opgeteld.

Volgens het Bekostigingsbesluit WVO is een nieuwkomer een leerling die vreemdeling als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 is en op 1 oktober (in dit geval 1 oktober 2019) korter dan één jaar in Nederland verblijft. Alleen deze nieuwkomers mogen worden meegeteld in het aantal nieuwkomers vo binnen het samenwerkingsverband op 1 oktober 2019.

In de bekostiging zoals deze was berekend, werden de nieuwkomers eerste categorie op 1 oktober 2019 die meetellen voor de reguliere bekostiging in het kalenderjaar 2020, ook als nieuwkomer meegeteld bij het samenwerkingsverband; dit is onjuist. Hierin wijkt het nieuwsbericht af van de onderbouwingstekst op de beschikking van het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van 15 april 2020.

Nieuw Ofb augustus 2020

Als er binnen uw samenwerkingsverband ‘nieuwkomers eerste categorie’ aanwezig waren op 1 oktober 2019, dan kan het dus zijn dat de bekostiging onjuist (te hoog) is berekend. In dat geval berekenen we deze opnieuw en ontvangt u uiterlijk met het Ofb van augustus 2020 een herziene beschikking.


Nieuws 2 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 1 juni 2020

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video