po vo so
13 januari 2021

Basisgeneratiecijfers geven inzicht in leerlingendaling; nu ook beschikbaar voor de swv’s

Het project ‘Regionale samenwerking’ van de VO-raad stelt jaarlijks een tabellenrapport met basisgeneratiecijfers per gemeente en provincie beschikbaar, omdat scholen dit naast de prognoses van DUO en Voion kunnen benutten voor het maken van eigen leerlingenprognoses. Een dergelijk tabellenrapport is nu ook beschikbaar voor alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt de komende jaren af als gevolg van demografische krimp. Landelijk gaat het daarbij om een daling van zo’n 8 à 9% in de periode 2019-2029 (OCW, Referentieraming 2019). Regionaal zijn er echter grote verschillen, met uitschieters naar zo’n 20 à 30%.

Ontwikkelingen

Om de ontwikkeling van de leerlingenaantallen goed in beeld te brengen is het nuttig om te kijken naar de omvang van de basisgeneratie. De basisgeneratiecijfers betreffen feitelijke informatie over de verschillende leeftijdscohorten van 0 t/m 18 jaar, zonder veronderstellingen over woningbouw/migratie van regio’s en het marktaandeel van scholen. Deze cijfers zijn naast de prognosemodellen van DUO en Voion goed te gebruiken voor het maken van eigen leerlingenprognoses.

Tabellenrapport

In het tabellenrapport ‘Basisgeneraties 2020 samenwerkingsverbanden passend onderwijs’ zijn de basisgeneratiecijfers van het aantal inwoners van 0 t/m 18 jaar per samenwerkingsverband opgenomen. Alle gegevens zijn afkomstig van het CBS en hebben betrekking op 1 januari 2020. Hierbij is ook het procentuele verschil tussen het aantal 0-jarigen en het aantal 6- en 12-jarigen (voor de samenwerkingsverbanden po) en het procentuele verschil tussen het aantal 0-jarigen en het aantal 12- en 15-jarigen (voor de samenwerkingsverbanden vo) weergegeven.

Documenten


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video