po vo
3 februari 2020

Ambitie thuiszitterspact blijft overeind, tijdpad niet gehaald

In het afgelopen schooljaar is het aantal kinderen dat niet ingeschreven stond op school en daar weer een plek kreeg met 339 kinderen toegenomen tot 2480. Het aantal thuiszitters is daarmee gestegen van 4.479 naar 4.790 leerlingen. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer op 30 januari 2020.

Een lichtpunt is dat het aantal kinderen dat tijdens het schooljaar uitvalt sinds de start van het Thuiszitterspact in 2016 ieder jaar is afgenomen. Thuiszitters krijgen steeds meer aandacht waardoor er meer kinderen in beeld komen. Doordat betrokken partijen beter samenwerken, kunnen steeds meer kinderen terug naar school. Toch is het doel -dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod in onderwijs of zorg- niet gehaald.

Het kabinet schrijft in de brief dat er een complex samenspel van factoren aan ten grondslag ligt. Er is sprake van een gezamenlijk, maatschappelijk vraagstuk.  Er zijn meerdere onderzoeken gedaan, waaronder een groot landelijk onderzoek naar de stand van zaken met als resultaat een versnellingsagenda thuiszitters en nieuwe intensieve activiteiten op regioniveau.

Snellere besluiten bij regionale samenwerking

De betrokken ministers Slob, De Jonge en Dekker schetsen vervolgactiviteiten om te zorgen dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek op school krijgen. Voorop staat dat de jongeren zelf mee moeten kunnen praten over het voorkomen en oplossen van thuiszittersproblematiek. Ook moeten belemmeringen opgelost worden zoals een eenduidige definiëring van thuiszitters, uitwisseling verzuimgegevens en één systeem voor de registratie van leerlingen die thuis zitten.

Daarnaast blijft er ingezet worden op een regionale aanpak: wettelijke verankering zal er voor zorgen dat in alle regio’s samenwerkingsverbanden (onderwijs) en gemeenten (jeugdhulp) door het maken van afspraken sneller tot besluiten komen in het belang van de leerling. Veel regio’s hebben een eigen regionaal pact gesloten en er worden doorbraak-overleggen georganiseerd, die ook echt doorbraken realiseren. Ondanks dat dit niet terug te zien is in een daling van het aantal thuiszitters zien wij dat een beweging op gang is gebracht in de regio’s waar in de toekomst verder op kan worden gebouwd.

Lees hier de kamerbrief over thuiszitters


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video