Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert ook dit jaar in samenwerking met het NJi twee informatieve webinars over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Deze webinars zijn een vervolg op de serie van 5 webinars Jeugdhulp in school in 2021.

Programma 14 juni 2022 

Op dinsdag 14 juni vindt het eerste webinar plaats van 9.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens het webinar zal Vincent Fafieanie van het NJi ingaan op de actualiteit van lopende onderzoeken en experimenten rond de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Mariette Haasen is onze hoofdspreker. Zij is projectleider NRO-onderzoek Onderwijs & Jeugdhulp en lector Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Mariette zal o.a. haar onderzoek naar hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door het aanbieden van een geïntegreerde preventieve aanpak door leraren en jeugdhulpverleners in de klas toelichten. Daarna zoomen we in subsessies verder in op de verschillende deelonderzoeken waarbij vertegenwoordigers vanuit de scholen aanwezig zullen zijn. Je kunt je aanmelden voor 1 van de 3 subsessies.

Programma

9.30 – 9.35 uur     Welkom en introductie door het Steunpunt Passend Onderwijs
9.35 – 9.45 uur     Actualiteit lopende onderzoeken en experimenten rond de samenwerking tussen
                            onderwijs en jeugdhulp door Vincent Fafieanie (NJi).
9.45 – 10.15 uur     Toelichting onderzoek naar hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door het
                              aanbieden van een geïntegreerde preventieve aanpak door leraren en
                              jeugdhulpverleners in de klas door Mariette Haasen.
10.15 – 10.20 uur  Afronding plenair deel en uitleg schakelen naar Teamsomgeving + pauze
10.30 – 11.30 uur   Verder inzoomen op het gekozen deelonderzoek waarbij vertegenwoordigers vanuit de
                               scholen ook aanwezig zullen zijn.

Subsessies

1. Primair onderwijs: Het WiSH project | Miriam de Werd en Mariette Haasen
Het doel van de WIsH training is om leerlingen weerbaar te maken in hun dagelijks leven om op die manier gedragsproblemen te voorkomen. Leraren voeren samen met weerbaarheidsspecialisten (dit zijn veelal getrainde jeugdhulpverleners) de training uit in de klas en daardoor kunnen zowel de leraren als de weerbaarheidsspecialisten leerlingen in gezamenlijkheid ontwikkelen en hun eigen professionele vaardigheden verbeteren. Dit programma wordt beleidsmatig en financieel ondersteund door de gemeente Den Bosch. In deze sessie wordt de WIsH training toegelicht en worden de onderzoeksresultaten van het ontwikkelde programma, om ouders meer bij de training te betrekken, gepresenteerd.

2. (Voortgezet) speciaal onderwijs: Samenwerken aan Hechting | Pieter Jansen en Hélène Leenders
Om de samenwerking tussen speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening niet alleen buiten de klas vorm te geven, is besloten tot deelname aan het onderzoeksproject ‘Jeugd hulpverlening in de school – samen praten en vooral samen doen.’ Er werd gekozen voor het thema hechting en het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie scholen van de Aloysiusstichting. Leraren en Jeugdhulpverleners werkten samen in de klas om bij leerlingen meer (zelf)vertrouwen te ontwikkelen. In deze sessie worden de ontwikkelde training en de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

3. Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs: Het Jongeren Service Punt | Rian Alders, Victorien Saanema en Karin Diemel
In het JSP staat een team van ervaren jeugdhulpverleners klaar om jongeren in de school te ondersteunen. Naast het verder ontwikkelen van het JSP als voorziening in de school, wilden de JSP-medewerkers ook de klas in. In deze sessie worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelde lessenreeks voor het thema Respect, die werd uitgevoerd door verschillende jeugdhulpverleners en leraren in de klassen, en de effecten daarvan.

Praktische informatie

Wanneer: 14 juni 2022
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Voor wie: po, v(s)o, s(b)o, mbo (medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties, gemeenten) 
Waar: online
Kosten: gratis
Aanmelden: via dit formulier