Banner

Op 13 december 2022 vindt het tweede webinar plaats van Jeugdhulp in school. Deze keer staat het thema samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg centraal. Samen met Job van Velsen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs deze bijeenkomst vormgegeven. Job van Velsen is directeur/oprichter van Etuconsult, een adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Job was projectleider van het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen, adviseur bij het voormalige Netwerkbureau Kinderopvang en organisator van landelijke IKC dagen.

In het plenaire deel gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als; Welke meerwaarde heeft een IKC voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? Op welke manier kunnen onderwijs, opvang, zorg en ouders samenwerken om inclusie te bevorderen? Onze spreker Annemiek Veen van het Kohnstamm instituut zal deze en andere vraagstukken in het plenaire deel aan bod laten komen. Annemiek Veen werkt als senior onderzoeker op het Kohnstamm Instituut en is gespecialiseerd in onderzoek naar brede school, jeugdhulp, jonge kind, opvoedingsondersteuning en ouders.  Tijl Koenderink van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere neemt vervolgens plenair het stokje over.

Aansluitend organiseren we een aantal subsessies waarin professionals uit de praktijk een presentatie geven over de samenwerkingsvormen en ontwikkelingen in het samenwerkingsverband, de brede school of IKEC. We hebben voorbeelden van brede school Het Drieluik in Almere Basisschool Het Drieluik | Het Drieluik (drieluik-almere.nl), IEKC Het Gele Park in Lichtenvoorde Het Gele Park – Het Gele Park en het samenwerkingsverband Passend onderwijs Almere. Tijdens deze subsessies is er ruime mogelijkheid voor interactie en uitwisseling!

Programma

13.00 – 13.05 uur        Welkom & introductie Steunpunt Passend Onderwijs
13.05 – 13.35 uur         Presentatie Annemiek Veen
13.35 – 13.50 uur         Praktijkvoorbeeld Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere door Tijl Koenderink
13.50 – 14.00 uur         Pauze en wissel naar teamsomgeving
14.00 – 15.00 uur         Subsessies en afsluiting in de teamsomgeving.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 13 december 2022
Waar: Online (livestream en teamsomgeving)
Tijd: Van 13.00uur tot 15.00uur.
Voor wie: Medewerkers en leidinggevenden kinderopvang, leraren, ondersteuningscoördinatoren (IB/zorgcoördinator) en leidinggevenden scholen, begeleiders passend onderwijs, jeugdhulpverleners, medewerkers samenwerkingsverbanden, medewerkers gemeenten.
Aanmelden: Via dit formulier