Banner

Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 toestemming krijgen om deel te nemen aan het experiment. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de ruimte om af te wijken van wettelijke voorschriften omtrent de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging. Voor aanvragers van het experiment onderwijs-zorgarrangementen organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online spreekuur.

Loop je tijdens de voorbereiding van de aanvraag tegen onduidelijkheden over de aanvraag aan? Maak dan gebruik van deze gelegenheid om jouw vragen te stellen aan medewerkers van OCW en VWS.  In het aanmeldformulier vermeld je alvast jouw vraag.

Tijdens het spreekuur wordt alleen ingegaan op de vragen van de deelnemers die direct betrokken zijn in het aanvraagproces voor de experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen. Er wordt geen algemene informatie verstrekt over de experimenteerregeling. Wil je meer weten over de regeling zelf? Klik dan hier voor meer informatie.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 13 oktober van 9.00 – 10.00 uur
Waar: online via Teams
Doelgroep: functionarissen uit het onderwijs of de zorg/hulpverlening die direct betrokken zijn bij het aanvraagproces voor deelname aan de experimenteerregeling voor onderwijs-zorgarrangementen.
Inschrijving is inmiddels gesloten.