Banner

In november 2020 zijn de steunpunten aangekondigd in de Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. In februari 2021 is het Ministerie samen met vertegenwoordigers van Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden VO, ouders en leerlingen gestart met de uitwerking van deze maatregel.

Het ministerie wil op 11 oktober 2022 samen met zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen en de vliegende brigade evalueren hoe het proces tot nu toe is gegaan en wat er nog nodig is om ouder- en jeugdsteunpunten op te zetten. Tijdens deze bijeenkomst is het ook de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan. Wat hebben we van elkaar nodig? Hoe ver ben je al als samenwerkingsverband? Waar loop je tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?

Praktische informatie

Wanneer: 11 oktober 2022
Tijd: 14.00-17.00 uur
Waar: Omgeving Amersfoort
Voor wie: Samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen