Banner

Samenwerkingsverbanden hebben voortdurend te maken met ‘lijntjes’. Lijntjes die bepalen welke kinderen wél- en welke kinderen niet worden bediend. Richten we ons op begaafde kinderen? Of juist op de kinderen met veel minder cognitieve bagage? Missen we kinderen die zich buiten de lijntjes bevinden? Dan bestaan er ook nog lijntjes tussen ‘waar we over gaan’ en ‘waar we niet over gaan’. Denk aan de financiële lijntjes die de ministeries tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeenten hebben getekend en aan de lijntjes tussen de leidinggevenden van het samenwerkingsverband en de schoolbestuurders. Last but not least, onze extra opdracht rondom leer = ontwikkelrecht noopt ons ook om de lijntjes op te zoeken. Waar liggen die lijntjes? En, wanneer kleuren we er buiten?

‘Buiten de lijntjes’ is dan ook hét thema van de 24-uurbijeenkomst op 3 en 4 november 2022 voor leidinggevenden en beleids-en staffunctionarissen samenwerkingsverbanden bij De Bilderberg in Oosterbeek. De voorbereidingsgroep gaat aan de slag om een mooi en inspirerend programma samen te stellen rond dit thema. Voor jou de vraag om deze data te blokken in je agenda!

Praktische informatie

Wanneer: Middag 3 november en ochtend 4 november 2022
Waar: De Bilderberg Oosterbeek
Voor wie: Leidinggevenden & beleids-en staffunctionarissen samenwerkingsverbanden PO en VO