Onderwijssoort

Banner
11april
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Het Kentalis College Oss opent zijn deuren
iconKentalis College Oss

Kentalis College Oss en Het Hooghuis werken intensief samen om leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) keuzemogelijkheden te bieden en zich geen uitzondering te laten voelen. Het Kentalis College Oss is gevestigd in de reguliere school Het Hooghuis. Voor het praktijkonderwijs op locatie de Singel en…

Bekijk details
31mei
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Matrix Lyceum
iconMatrix Lyceum Drachten

Het Matrix Lyceum streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen. Het Matrix Lyceum in Drachten is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een school met 75 havo en vwo-leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het is een samenwerking van OSG Singelland en Stichting RENN 4. Deze samenwerking speelt…

Bekijk details
7juni
Werkbezoek inclusiever onderwijs | IKEC in Hoorn
iconIKEC Hoorn

Het IKEC is een centrum voor speciaal- en speciaal basisonderwijs en verzorgt een integraal aanbod voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. In samenwerking met Integraal Kind en Expertisecentrum, Jeugdzorg Parlan en kinderopvang Westfriesland vervullen zij een regionale en boven regionale functie…

Bekijk details