Banner

We nodigen jullie graag uit voor een bijeenkomst op een locatie in Utrecht bij NDC in den Hommel, zodat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten en er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. We kijken ernaar uit!

Aanmelden kan via deze link.

Inhoud: We pakken het perspectief van ouders vast, gaan in op de inhoudelijke werkpraktijk van St. Milo en worden door de directeur van OC Leijpark in Tilburg meegenomen in zijn ervaringen als pilotregio. We voeren tussen de programmaonderdelen gesprek en wisselen onze ervaringen en kennis uit.

Aftrap: Waar zijn we naar op weg. Bart van Kessel, dagvoorzitter.

Bart staat stil bij wat er het afgelopen half jaar in het werkveld is bereikt in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs waaronder kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Hij zal Michiel van der Grinten (Oberon) en Yvonne Wagenaar (Zorgarrangeurs) over de laatste ontwikkelingen interviewen.

Verhaal van een ouder. Een ouder deelt haar/zijn ervaringen. De ervaringen van ouders en kinderen houden ons een spiegel voor om het nog beter te doen. Perspectief voor vandaag: wat is het grootste cadeau voor deze ouder?

Hoe organiseer ik het dan. Theo Goossens van St. Milo zal een toelichting geven op het project KLIN© (Kinderen leren initiatief nemen in Communicatie) op de locatie Lichtenbeek Arnhem van De Onderwijsspecialisten, in samenwerking met ouders, het revalidatiecentrum Klimmendaal, en De Driestroom (zorgverlening). In een aangepaste speel- en leeromgeving wordt een behandelprogramma geboden dat bestaat uit communicatie ondersteunende methoden en technologie. KLIN© helpt kinderen om een voorbereide overstap te maken naar het meest passende vorm van onderwijs. Met specifieke programma’s worden ook de ouders en verzorgers van de kinderen bij die overgang ondersteund. De behandeling en ondersteuning gebeurt zowel thuis als op (de nieuwe) school.

Intermezzo: Mozarthof in Hilversum. Hoe verloopt het proces naar collectieve financiering met steun van de arrangeur? We krijgen opnieuw een korte update van dit proces. Een narratieve route om te spiegelen aan het eigen traject. Carlijn Volker en Hester de Lange

Hoe doe ik het dan. Directeur Rik Aarden teamleider Onderwijscentrum Leijpark uit Tilburg vertelt over hun traject als pilotregio in het programma ‘Zorg in Onderwijstijd”. We krijgen zicht op wat de stappen in het organiseren van collectieve financiering betekenen in de dagelijkse samenwerking van tussen onderwijs en zorg (bijlage; stappenplan). Wat dat betekent in de samenwerking met alle belanghebbenden. Welke vraagstukken ze tegen zijn gekomen en hoe daar mee is omgegaan.

Een ouder reflecteert op het verhaal van Rik Aarden vanuit de eigen ervaring.

Intermezzo. Een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW/VWS  Zorg in Onderwijstijd gaat in op de laatste ontwikkelingen rondom ‘Zorg in Onderwijstijd”.

Interactieve afronding rondom ‘het grootste cadeau voor de ouder‘.     

16.30 zijn we klaar.

Deelnemen en meer informatie

Datum: maandag 22 november
Tijd: 13.00 (inloop) start 13.30 tot 16.30 uur (kom a.j.b. op tijd ook i.v.m. het benodigde checken van de OR-codes)
Locatie: NDC In Den Hommel, Utrecht.
Aanmelden: via deze link.
Contact praktische vragen: Wendy Kunst (w.kunst@nji.nl) 

Voor wie?

Het OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs waaronder kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio. Nodig daarvoor ook uw samenwerkingspartners uit. U kunt ook andere betrokkenen als samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ) uitnodigen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Jasper Swuste (j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl), Fedor Heida (Fedor.Heida@VNG.NL).