Banner

Op 31 maart 2023 vindt van 14.00 tot 15.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen scholen hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Het is nog mogelijk om voor schooljaar 2023-2024 gebruik te maken van deze regeling. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 mei 2023.

Marjan Zandbergen van OCW geeft informatie over de inhoud van de beleidsregel. Tijdens de bijeenkomst is er naast de mogelijkheid om vragen te stellen ook aandacht voor de publicatie ‘Een goed voorbereide start’ en wordt er ook ingegaan op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma Samenwerking/integratie regulier en speciaal onderwijs dat het NCOJ uitvoert voor en in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij aanmelding voor deze bijeenkomst kun je op het inschrijfformulier alvast je vragen stellen.

Praktische informatie

Wanneer: Vrijdag 31 maart 2023
Tijd: 14.00 tot 15.00 uur
Voor wie: Scholen die geïnteresseerd zijn over de experimenteerregeling
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Via dit formulier