Banner

Op dinsdag 27 september vindt van 10.00 – 11.30 uur de tweede online bijeenkomst plaats van het ‘Leernetwerk Verbinding speciaal en regulier onderwijs voor swv’s po en vo’. Dit leernetwerk voor leidinggevenden van sw’sv po en vo is een coproductie van het SPO/NCOJ, het Netwerk LPO en de sectorraad samenwerkingsverbanden vo en biedt de ruimte voor het uitwisselen van ervaringen op het terrein van intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om niet alleen vraagstukken en knelpunten te bespreken maar ook veelbelovende en succesvolle aanpakken die je in de rol van leidinggevende van het samenwerkingsverband tegenkomt.

Programma

1. Opening en kennismaking nieuwe deelnemers (Marieke Dekkers)

2. Mededelingen en input uit ontwikkelgroepen en bestuurlijke werkgroep (Dolf van Veen)

3. Praktijkvoorbeeld uit het SWV Amstelland en de Meerlanden (Frans Jordaan)

  • Doel en praktijk van samenwerking regulier-speciaal onderwijs in het PlusTraject (door Jorien Galesloot en Loes Hortensius)
  • Discussie n.a.v. presentatie

4. Thema: Routekaart naar inclusiever onderwijs en het belang van samenwerking/integratie speciaal-regulier onderwijs

  • Korte introductie Routekaart (Pieter van Dijk)
  • Bespreking rol van dit thema in plan(vorming) van het samenwerkingsverband en eventuele vraagstukken die jullie daarbij onderkennen

5. Rondvraag

6. Datum volgende bijeenkomst en afsluiting

Praktische informatie  

Wanneer: Dinsdag 27 september 2022
Waar: Online
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Voor wie: Leidinggevenden samenwerkingsverbanden po-vo
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname 
Aanmelden: via dit formulier