Banner

In deze online bijeenkomst staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor jouw school en samenwerkingsverband. Tijdens de themabijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting vanuit een praktijkvoorbeeld. Kortom: na deze bijeenkomst heb je veel informatie om zelf aan de slag te gaan!

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst begint met een presentatie van dr. Anje Ros. Zij gaat in op de principes van evidence informed werken en hoe je als samenwerkingsverband met onderzoekmatig en cyclisch werken aan de slag kunt met onderwijsverbetering. Het gaat om het versterken van je school of samenwerkingsverband als lerende (netwerk) organisatie, waarin geleerd wordt van elkaar, van kennis uit onderzoek en van expertise van buiten.

Mesut Çifçi MSc en Petra Balk van het NRO vertellen over de langlopende praktijkgerichte onderzoeken uit de programmalijn ‘Gedrag en Passend Onderwijs’ (lopend) en ‘Onderwijsondersteuning’ (startend). Mesut zal onder andere ingaan op de opzet van de programma’s, wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek, wat dit oplevert en waar je de informatie uit afgeronde en lopende onderzoeken kunt vinden.

Vervolgens licht Michiel van der Grinten (Oberon) het onderzoek en de aanpak van samenwerkingsverband PPO Rotterdam toe. Tijdens deze presentatie komen ook schoolleiders en IB-ers in beeld om te vertellen over hun ervaringen met het onderzoek, de impact en de lessen. 

We sluiten de ochtend af met een workshop van het NRO, waar we aan de slag gaan met het vinden van wetenschappelijke literatuur. De eerste tip delen we hier meteen al met je: bekijk nro.nl/toegangtotliteratuur. Vervolgens gaan we actief aan de slag door in groepjes relevante websites door te lichten en bevindingen met elkaar te delen.

Let op: voor de workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Programma 

10.00 – 10.05 uur   Welkom en introductie door het Steunpunt Passend Onderwijs
10.05 – 10.30 uur   Evidence informed werken: kansen voor swv’s en scholen door dr. Anje Ros
10.30 – 10.55 uur   Toelichting praktijkgericht onderzoek van het NRO door Mesut Çifçi MSc en Petra Balk
10.55 – 11.20 uur   Ervaringen praktijkgericht onderzoek swv PPO Rotterdam door Michiel van der Grinten
11.20 – 11.30 uur   Afronding plenair deel en pauze voor de workshopronde
11.30 – 12.30 uur    Online workshop NRO – aan de slag met wetenschapsliteratuur (beperkt aantal plekken beschikbaar)

Praktische informatie

Wanneer: 19 mei 2022
Tijd:10.00 – 12.30 uur
Voor wie: medewerkers van scholen en  samenwerkingsverbanden
Waar: online
Kosten: gratis
Aanmelden: via deze link