Banner

De Hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Dit is een grote opgave die van iedereen veel inzet vraagt, zo ook van het onderwijs. Op 14 juni aanstaande stemt de ALV van de VNG over het principeakkoord dat nu voorligt. Wat staat er nu precies in de Hervormingsagenda Jeugd? Wat staat er te gebeuren in het vervolgtraject? Wat hebben gemeenten en onderwijs daarin gezamenlijk te doen in de uitwerking van de maatregelen, zoals reikwijdte? Hoe verhoudt de Hervormingsagenda Jeugd zich tot de werkagenda inclusief onderwijs en wat is nodig om dit integraal op te pakken?

Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde tijdens de netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en gemeenten van 9.00 – 10.30 uur op 21 juni 2023. We starten het webinar met informatie en overzicht. Vervolgens denken we vanuit verschillende perspectieven (onderwijs, jeugdzorg, gemeenten e.d.) door op de vraag: wat betekent de agenda nu voor mij en mijn praktijk? Wat is de impact op mijn terrein en welke rol heb ik in de concrete uitvoering van de agenda?

Praktische informatie

Wanneer: Woensdag 21 juni 2023
Tijd: 9.00 – 10.30 uur
Waar: Online
Voor wie: Vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs
Aanmelden: Via dit formulier