Banner

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen.

Daarom organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en NCOJ op 28 januari 2022 een volgende landelijke conferentie over verdergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs. De conferentie vindt plaats in het Muntgebouw in Utrecht. We volgen de richtlijnen van de overheid m.b.t het actuele Corona beleid op de voet. Mocht het eind januari niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen in Utrecht, organiseren we deze conferentie online.

Programma

10.00 – 10.10 uur            Welkom

10.10 – 10.50 uur            Centrale opening

Het programma start met een Ronde-tafel-gesprek met voorzitters of directeuren van de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het ministerie van OCW en een wethouder namens de VNG. Zij besteden aandacht aan hun eigen visie en activiteiten met betrekking tot de bestaande praktijkinitiatieven, de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs en de rol van de beweging naar integratie regulier-speciaal daarin.

11.00 – 12.15 uur            Vier parallelsessies

  1. Een bestuurlijke sessie rond nieuwe kansen op meer passend en inclusiever onderwijs bestuurlijke vragen, wensen en mogelijke oplossingen rond integratie regulier en speciaal onderwijs. Doelgroep: schoolbestuurders
  2. Een sessie over kansen en beperkingen voor samenwerkingsverbanden om meer stimulans en ondersteuning te bieden aan initiatieven op het gebied van integratie regulier – speciaal onderwijs als stap in de richting van inclusiever onderwijs. Hoe past dat in de zorgstructuur van het swv en hoe bekostig je dit? Wat zijn goede voorbeelden? Daarnaast komt ook de financiering van groei in het (v)so – in relatie tot initiatieven regulier-speciaal) aan bod. Doelgroep: samenwerkingsverbanden po-vo
  3. De professionalisering voor samenwerkende/geïntegreerde voorzieningen staat in deze sessie centraal; wat vraagt integratie van regulier en speciaal onderwijs aan competenties en deskundigheidsbevordering van teams in de scholen? We gaan in gesprek op basis van de eerste uitkomsten in Ontwikkelgroepen en in de samenwerking met praktijkinitiatieven. Doelgroep: alle deelnemers uit po en vo
  4. Hoe omarmt de Inspectie de initiatieven in de praktijk, zowel die gebruikmaken van de Beleidsregel als de anderen? Hoe kunnen zij samen leren? In deze sessie een toelichting op de bejegening van de Inspectie van dergelijke initiatieven en de gelegenheid om vragen te stellen.  Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

12.15 – 13.30 uur          Lunchpauze

13.30 – 14.30 uur          Keuze uit twee parallelle sessies

  1. In deze parallelle sessie aandacht voor de juridische aspecten van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast wordt de modelovereenkomst bestuurlijke samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepresenteerd. Doelgroep: bestuurders
  2. We bespreken een overzicht van ontwikkelingen in de praktijk; diversiteit van initiatieven in PO en VO, samenwerkingspartners, ontwikkelstadia, successen, methodische vragen, organisatorische vragen, bestuurlijke vragen, goed voorbereide start, enz. Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

14.30 – 15.30 uur         Aanschuifsessies met de praktijk

Vervolgens kun je nader kennismaken en in gesprek gaan met verschillende praktijkvoorbeelden van vergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs in primair- en voortgezet onderwijs. Er zijn zowel al langer bestaande als nieuw gestarte initiatieven aanwezig. Je schuift aan waar je wilt en kunt verhuizen naar een ander voorbeeld wanneer je dat wilt.

15.30 – 16.30 uur         Napraten met borrel

Praktische informatie

Wanneer: 28 januari 2022
Waar: Muntgebouw Utrecht (En indien geldende coronamaatregelen online)
Tijd: 10.00 – 15.30 uur met aansluitend borrel
Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes
Kosten: € 75,00 inclusief btw
Aanmelden: via dit formulier