Banner

Samen naar School-initiatieven zijn initiatieven waarbij een groep leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar school gaat op een reguliere basisschool. Heb je ook plannen voor z’on initiatief, of ben je ermee bezig? Kom dan op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht. 

Deze bijeenkomst is gericht op het in de praktijk brengen van de combinatie van zorg en onderwijs in het primair onderwijs. Je komt hier meer te weten over alle ins en outs rondom het opzetten van een Samen naar Schoolinitiatief.

Door leerlingen met een intensieve zorgbehoefte in te schrijven ‘tellen ze mee’, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, omdat met inschrijving onderwijsfinanciering beschikbaar komt die in combinatie met zorgbudgetten gebruikt kan worden voor een optimaal leer-, ontwikkel- en zorgaanbod. En figuurlijk, omdat met een Samen naar School-initiatief leerlingen mét en zonder beperking (delen van) hun dag samen doorbrengen. Ze leren samen, spelen samen en ervaren op die manier al van jongs af aan dat de wereld een diverse plek is.

De initiatieven zijn momenteel de meest tastbare vorm van inclusief onderwijs. Ze vormen zo een belangrijke bouwsteen voor de ambitie om onderwijs steeds inclusiever te maken. En het mooiste is: wettelijk bestaat er geen enkele belemmering om te starten!

Themaochtend

Het opzetten ervan vergt echter kennis, energie en doorzettingsvermogen. Het steunpunt helpt potentiële initiatiefnemers en alle andere belangstellenden graag op weg door een themaochtend te organiseren waarop alle ins en outs rond het opzetten van een initiatief aan bod komen. De ochtend bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Terugspeeltheater | Ter inspiratie: ervaringen van Samen naar School-initiatiefnemers in theatervorm. Waarom streven we naar inclusief onderwijs voor deze doelgroep? Wat drijft ons? Bezien vanuit het perspectief van de ouders.
  • Kennissessies | Inzicht in de praktijk aan de hand van drie thema’s: Samenwerkende partners in de regio, organisatie van onderwijs en zorg en sociale inclusie.
  • Uitwisseling: Gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige initiatiefnemers en de projectleider.

Praktische informatie

Voor wie: medewerkers van samenwerkingsverbanden, ib-ers, leerkrachten, zorgprofessionals, schooldirecteuren, initiatiefnemers (ouders, zorgverleners) en ambtenaren Onderwijs en Jeugd die al bezig zijn vorm te geven aan een Samen-naar-Schoolinitiatief of plannen hebben hiervoor.

Wanneer: 20 september 2023
Tijd: 9.30 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch. Ontvangst vanaf 9.00 uur
Waar: The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht                                                                                  
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden
Aanmelden: via dit formulier