Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG op donderdag 23 september a.s. van 10.00-11.30 uur een digitale bijeenkomst over data gedreven werken.

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we van verschillende regio’s voorbeelden van data gedreven werken. Welke informatieproducten gebruiken ze? Hoe gebruiken ze deze precies? Wat heeft dit tot nu toe opgeleverd? Vervolgens houden we een interactief rondetafelgesprek met de verschillende regio’s en vertegenwoordigers van de informatieproducten: Dashboard Passend Onderwijs, Samenwerkingsverbanden op de kaart, Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp en Waarstaatjegemeente.nl. Tijdens dit gesprek is het mogelijk om vragen te stellen aan de verschillende sprekers.

Lees meer & aanmelden