Banner

Op dinsdag 6 december 2022 vindt van 14.00 – 15.00 uur de zesde en voorlopig laatste bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO.

Tijdens deze online bijeenkomst zoomen we in op het thema ‘Data-informed werken aan aanwezigheid’. René Halberstadt (Ingrado) en Bea van Heukelom (Steunpunt Passend Onderwijs) gaan in op hoe we verzuim op dit moment in Nederland registreren, wat een aanwezigheidsregistratie kan brengen en hoe dit er uit zou kunnen zien.

Let op: Deze bijeenkomst stond eerder gepland op dinsdag 22 november 2022 maar is verplaatst naar 6 december 2022. 

Programma

14.00 – 14.05 uur            Welkom door Steunpunt Passend Onderwijs
14.05 – 14.50 uur            Een presentatie door René Halberstad en Bea van Heukelom    
14.50 – 15.00 uur            Korte terugblik op de ontwikkelgroep
15.00 uur                         Einde webinar

Praktische informatie  

Wanneer: Dinsdag 6 december 2022
Waar: Online
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren. 
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname  
Aanmelden: Via dit formulier

Let op: als  je eerder deelgenomen hebt aan de bijeenkomsten van de ontwikkelgroep, hoef je je niet opnieuw in te schrijven. Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail voor deelname.