Banner

Op 4 februari 2021 vertelde Marije Brouwer Borghuis in de ontwikkelgroep preventie van thuiszitten over de thuiszittersaanpak in Twente. De proeftuinen schoolaanwezigheid waren toen net van start gegaan. Deze scholen kregen hierbij begeleiding van Patricia Graczyk. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Chicago en is samen met C. Kearneythe founding father’ van het Multi Tiered Multi Dimensional Support System voor schoolaanwezigheid (voorheen RtI-model). Dit model vormt het fundament voor de proeftuinen in Twente en ook voor deze ontwikkelgroep. Na deze start met twee vo-scholen, heeft de regionale ontwikkeling zich verder uitgebouwd. Onder meer door ook po-scholen te includeren.  

Op 27 september 2022 vertelt Marije over hoe de beweging naar werken aan schoolaanwezigheid er nu uit ziet, wat er nodig is geweest om hier te komen en hoe zij verder gaan. Zij neemt ons mee in hun regionale zoektocht en geeft tips om in de eigen regio van start te gaan.  

Na het plenaire deel vertellen collega’s van een vo- en po-school die op dit moment ​deelnemen aan de proeftuin in de regio Twente over hun ervaringen. Ook is er dan volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met zowel de scholen als Marije Brouwer-Borghuis.

Programma

14.00 – 14.05 uur Welkom en introductie, Steunpunt Passend Onderwijs
14.05 – 14.40 uur  Presentatie Marije ‘Van visieontwikkeling tot starten en doorontwikkeling’
14.40 – 14.50 uur  Ruimte voor vragen
14.50 – 15.00 uur  Afronding plenair deel en schakelen naar Teamsomgeving; korte pauze
15.00 – 15.55 uur  Collega’s van scholen po-vo die ​deelnemen aan de proeftuin regio Twente delen ervaringen
15.55 – 16.00 uur  Afronding

Praktische informatie  

Wanneer: dinsdag 27 september 2022
Waar: online
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname  
Inschrijving: Meld je hier aan

We vragen deelnemers die bij eerdere bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, om zich actief in te schrijven voor deze bijeenkomst.