Banner

De vijfde en voorlopig laatste bijeenkomst van de leergemeenschap Jeugdhulp in school vindt plaats op woensdag 8 december 2021. Deze bijeenkomst start met een korte terugblik. Wat is ons opgevallen in de verschillende thema’s die langs zijn gekomen.

Thema 1: Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in preventie
Thema 2: Toegang tot jeugdhulp vanuit de school
Thema 3: Jeugdhulp IN de school – school/klas als werkplaats
Thema 4: Interprofessioneel samenwerken in de school

We maken de balans op, maar koppelen dit ook aan de actualiteit en onderzoek. Vanuit het NJi zal Vincent Fafieanie informatie delen over het ‘Onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen en hun financieringswijzen’ vanuit het programma Met Andere Ogen.

Daarna nemen we uitgebreid de tijd voor een presentatie over interprofessioneel samenwerken en de rol van de pedagogisch professional. Op welke manier wordt hier in de opleiding aandacht aan gegeven?

(Praktijk)presentatie: Interprofessioneel samenwerken Hogeschool KPZ

De eerste ervaringen in interprofessioneel samenwerken tussen onder andere basisschool, kinderopvang en jeugdzorg zijn inmiddels opgedaan en het beeld van de pedagogisch educatief professional krijgt langzaam meer inhoud. Hoe ziet die samenwerking eruit in de praktijk? En wat levert dit de verschillende partijen op? Iris van Tellingen en Emma Nitert van Hogeschool KPZ vertellen ons hier alles hierover.

KPZ biedt een opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional voor 0 tot 18 jaar. De basis in deze opleiding is: het leren zien van de behoeften van een kind. De meerwaarde van de Pedagogisch Educatief Professional wordt belicht vanuit de verschillende perspectieven.Wat komt verder aan bod:

  • In de opleiding is veel aandacht voor interprofessioneel samenwerken; hoe wordt dit bevorderd in de opleiding? Wat komen de studenten tegen in de (stage) praktijk?
  • Overgangssituaties: Van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Welke rol is hier weggelegd voor de pedagogisch educatief professional?
  • Conclusies uit onderzoek over waar studenten uitstromen (welke functies bekleden ze na de opleiding en wat levert dit de scholen op?)

In dit inleidende gedeelte verkennen we ook graag met jullie de vraag; Op welke manier kunnen we een vervolg geven aan deze bijeenkomsten. Wat pakken we op in 2022 als het gaat om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?

Na de presentaties krijg je de gelegenheid om te kiezen op welk onderwerp je door wilt praten.

  1. Doorpraten over de presentatie van KPZ
  2. Eigen ontwikkelvraag/casus bespreken

Programma

9.30 – 9.35        Welkom en programma door Evelien van den Broek (SPO)
9.35 – 9.45        Terugblik leergemeenschap 2021
9.45 – 10.00      Actualiteit en onderzoek door Vincent Fafieanie (NJi)
10.00 – 10.45     Presentatie praktijkvoorbeeld door Iris van Tellingen en Emma Nitert (Hogeschool KPZ)
10.45 – 10.50    Evaluatie leergemeenschap d.m.v. polls  en toelichting groepsgesprekken
10.50 – 10.55    Korte Pauze
10.55 – 11.30     Groepsgesprekken

Praktische informatie

Voor wie: Medewerkers scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulp professionals en gemeenten
Waar: online
Wanneer: Woensdag 8 december 2021 van 9.30 tot 11.30 uur
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: via dit formulier