Banner

In het webinar, georganiseerd door SPO, NJi en de VNG, op woensdag 8 december gaan we in op de privacy vraagstukken in de samenwerking tussen gemeente, passend onderwijs en jeugdhulp. Het webinar is een vervolg op het webinar van 24 maart 2021 waar het model privacy-convenant onderwijs-jeugdhulp-gemeenten is toegelicht en besproken.

Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn bezig om regionaal dit convenant op maat te maken en lopen daarbij tegen (uitvoerings) vragen aan. Bijvoorbeeld:

  • Hoe is de relatie tussen het privacy-convenant en het concept wetsvoorstel meervoudige aanpak sociaal domein (WAMS)?
  • Is de grondslag voor gegevensuitwisseling tussen verschillende domeinen wel goed geregeld?
  • Is er ook een DPIA (privacy effect beoordeling) uitgevoerd?
  • Hoe zorgen we ervoor dat alle partijen achter het convenant gaan staan? Welke stappen moeten we daarvoor zetten?
  • Wat moeten professionals op de werkvloer weten om zorgvuldig met bijzondere persoonsgegevens te werken in domein overstijgende samenwerking?

In het webinar staan we stil bij bovenstaande en andere uitwerkingsvragen. Naast drie korte inleidingen vanuit het perspectief van passend onderwijs en de gemeente (sociaal domein) is er veel ruimte voor het stellen van vragen door de deelnemers.

Het webinar is extra interessant omdat deelnemers van verschillende domeinen (onderwijs en gemeente) elkaars dilemma’s kunnen horen en van elkaar kunnen leren!

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 8 december 2021
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Voor wie: Juristen en beleidsmedewerkers van schoolbesturen, gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden, privacy-officers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG) binnen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten
Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Vragen: Bij inschrijven krijg je drie vragen voorgelegd met het verzoek deze te beantwoorden. De sprekers komen terug op de reacties. De vragen zijn in te vullen tot 30 november.  
Inschrijven: Via dit formulier

Vragen

Vragen over deze webinar kunnen worden gestuurd aan steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl

Meer informatie

Graag wijzen we op de volgende informatie: