Banner

Op 24 mei heeft minister Wiersma, mede namens staatssecretaris Van Ooijen van VWS de voorhang voor een AMvB in het kader van de experimenteerruimte voor onderwijs-zorgarrangementen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat met ingang van 1 januari 2023 80 onderwijszorgarrangementen toestemming krijgen om deel te nemen aan het experiment dat duurt 1 januari 2028.  

Het doel van het experiment is te onderzoeken of afwijking van wetgeving op het gebied van onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging in het onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte leidt tot een ruimer aanbod van maatwerk op het gebied van onderwijs en zorg.

Webinar

Op 7 april jl. heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar georganiseerd over de onderwijs-zorgarrangementen. Dit webinar is hier terug te kijken.

Documenten