Banner

Door ingewikkelde hulpvragen kunnen leerlingen vastlopen of uitvallen. In 2023 is het Experiment Onderwijszorgarrangementen gestart. In dit experiment is meer ruimte voor maatwerk in het onderwijs. Een school kan bijvoorbeeld een andere locatie gebruiken. Ook kunnen bekostigingsvoorschriften, onderwijstijd of kerndoelen verschillen van wat wet- en regelgeving bepaalt. Het experiment duurt 5 jaar en maximaal 80 initiatieven kunnen deelnemen. De 1e aanvraagperiode is voorbij. Er is nog ruimte voor 41 aanvragen. Daarom start er een 2e aanvraagperiode.

Voor deze aanvraag geldt:

  • Een aanvraag mag alleen door het bestuur van een school of samenwerkingsverband worden gedaan.
  • De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2023 door DUO zijn ontvangen.
  • De aanvraag gebeurt in samenwerking met het samenwerkingsverband of de school, de betrokken zorgaanbieder en geldverstrekker van deze zorgaanbieder (de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor).
  • Er is een inschrijving op de school. Let op dat u bij de aanvraag geen gegevens invult die terug te leiden zijn tot de persoon.
  • Bij de aanvraag is een samenwerkingsovereenkomst en projectplan toegevoegd.
  • Bij de aanvraag is het advies van de medezeggenschapsraad van de school of het samenwerkingsverband toegevoegd. Dit kan ook een bewijs van instemming van de ondersteuningsplanraad zijn.

Aanvragen

De aanvragen kunnen ingediend worden van 22 mei 2023 tot en met 31 juli 2023.

Indienen aanvraag primair onderwijs

Voor meer informatie en het indienen van de aanvraag voor het primair onderwijs, klik hier.

Indienen aanvraag voortgezet onderwijs

Voor meer informatie en het indienen van de aanvraag voor het voortgezet onderwijs, klik hier.

FAQ

Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen rondom dit experiment bij het thema Experiment Onderwijsarrangementen, onderaan de pagina.