Banner

Themapagina Maatwerk

 
Samen met de PO-Raad, de VO-raad en de Sectorraad GO hebben wij in samenwerking met het ministerie van OCW de verschillende maatwerkmogelijkheden binnen passend onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze gebundeld op een nieuwe themapagina Maatwerk op onze website. 

De themapagina ondersteunt professionals die op zoek zijn naar meer informatie over maatwerk binnen passend onderwijs of die vragen hebben over dit thema. Zo vinden bezoekers hier meer informatie over de mogelijkheden voor maatwerk binnen de relevante wet- en regelgeving, getoetst door het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Verder is er aandacht voor misverstanden over en grenzen aan maatwerk.

Lever een bijdrage!

De pagina is in ontwikkeling en wordt de komende tijd steeds aangevuld. U kunt meedenken over de inhoud door uw vragen, suggesties of voorbeelden te sturen aan de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs onder vermelding van ‘suggestie maatwerk’.

Webinar

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Hieronder kunt u deze webinar terug zien.