Banner

Binnen het Project B-KIJK (Beter met een Kind In Je Klas) worden leerkrachten uit groep 1 t/m 4 ondersteund in het bevorderen van meer positieve interacties met leerlingen met lastig gedrag en het sensitief optreden bij grensoverschrijdend gedrag.

Met veel verschillende kinderen in de klas is het voor leerkrachten soms fijn om ondersteuning te krijgen om met alle kinderen een goede relatie op te bouwen. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling bevordert optimaal functioneren van leerlingen en draagt bij aan een positieve sfeer in de klas. Binnen het Project B-KIJK zijn twee interventies ontwikkeld om leerkrachten te helpen omgaan met dit lastige gedrag: VIPP-School en Online-consultatie. Momenteel wordt de effectiviteit van beide trainingen in kaart gebracht om evidence-based werken op scholen te bevorderen.

  • VIPP-School: een training met zes schoolbezoeken op basis van video-feedback. In elk bezoek worden de leerkracht en leerling gefilmd terwijl zij een aantal taakjes doen (+/- 15 min), en vervolgens worden de filmopnamen van de vorige keer terug gekeken en besproken (+/- 1 uur). Totale tijdsinvestering in 3 maanden = 8 uur.
  • Online-consultatie: leerkrachten hebben zes consultatiegesprekken met een orthopedagoog/psycholoog over het algemeen welzijn van de leerling. Elk gesprek duurt +/- 30 min. Totale tijdsinvestering in 3 maanden = 3 uur.

Leerkrachten gezocht

Momenteel hebben al ruim 40 leerkrachten deelgenomen aan het project. Voor dit schooljaar is er nog plek voor leerkrachten om in te stromen. De trainingen worden in deze fase van het project kosteloos aangeboden aan leerkrachten van groep 1 t/m 4. De verwachting is dat leerkrachten door deelname (nog) meer positieve interacties zullen ervaren met hun leerlingen, waardoor het gedrag van de leerling verbetert, en daarmee ook de sfeer in de klas en de leerkracht zich meer bekwaam zal voelen.

Interesse of meer informatie?

Kijk op www.b-kijk.nl of bel of mail met Kim Starreveld (k.m.starreveld@vu.nl; 020-5983453).