Banner

Een aanpak met diverse componenten, vroegtijdige signalering en interventies, en strategieën om de schoolstructuur te verbeteren, is effectief om schoolverzuim te voorkomen. Het Response to Intervention model biedt een kader om de aanwezigheid op school te bevorderen en helpt bij de afweging over welke interventies, acties en maatregelen u kunt inzetten om verzuim adequaat aan te pakken.

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van het online magazine Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.

 

Klik op de  afbeelding om naar het magazine te gaan.