Banner

In 2022 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met LBBO en BiOND een project rond het uitvoeren van collegiale visitaties Passend onderwijs. Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback en adviezen van collega IB-ers of ondersteuningscoördinatoren inzicht te krijgen in de eigen ondersteuningsstructuur. Een eerdere evaluatie laat zien dat de deelnemers deze vorm van advies en feedback als zeer leerzaam ervaren.

Het doel van de visitaties is meer inzicht krijgen in de organisatie van de eigen ondersteuning en in die van een andere school. De pilot begint met een eendaagse training. Na deze training neem je deel aan een visitatieteam en ga je op een andere school gericht kijken naar de ondersteuning in de lessen en in de school.

Opzet van de training

De eendaagse training bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend leer je meer over de werkwijze van de collegiale visitatie en het werken met de Scan Passend Onderwijs. Dit online instrument geeft inzicht in de stand van zaken als het gaat om de ondersteuningsstructuur van de school. In de middag werk je verder aan vaardigheden om een school te visiteren als lid van een visitatieteam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het observeren van lessen, het voeren van gesprekken en het geven van gerichte feedback aan het eind van een visitatie.

Per school twee deelnemers

In deze training is er plek voor maximaal 8 po-scholen en 8 vo-scholen. Per school dienen minimaal twee deelnemers zich in te schrijven voor de training: de IB-er of ondersteuningscoördinator samen met een leidinggevende. Indien mogelijk wordt een leraar of mentor als derde deelnemer op prijs gesteld. Dit bevordert het leren van en met elkaar. De training wordt verzorgd door Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm.

Praktische informatie

Wanneer: voor po = 7 april 2022 en voor vo = 25 maart 2022
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Waar: Aidadreef 4 Utrecht
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden voor po: via dit formulier
Aanmelden voor vo: via dit formulier