Banner

Na een geslaagde 24 uurs-bijeenkomst in Lunteren, organiseren Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo, in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs, in 2022 een nieuw intervisietraject voor collega leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden po en vo.

Vanaf eind januari 2022 starten twee groepen met elk zes deelnemers om volgens de peer review methode inhoudelijke vraagstukken en dilemma’s vanuit ingebrachte casussen met elkaar te bespreken. Eén van de deelnemers neemt tijdens de bijeenkomst de rol van intervisieleider op zich en ook de thema’s worden gekozen door de groep zelf. Door het werken volgens de peer review methode ontstaan nieuwe inzichten en handvatten op actuele werkthema’s. Ook is er ruimte voor reflectie op jouw eigen rol en handelen.

De intervisiemomenten zijn vier keer per jaar op de woensdag- en vrijdagmiddag. Deze zijn digitaal en duren ongeveer 1 uur. Aanmelden is nog mogelijk tot 26 november 2021.

Wij wensen de deelnemers vier mooie online bijeenkomsten, inzichten en inspiratie toe!

Praktische informatie

Wanneer: vier keer per jaar op de woensdag- en vrijdagmiddag 2022
Waar: digitaal
Tijd: ongeveer 1 uur per bijeenkomst
Voor wie: leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden po en vo
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: via dit formulier – aanmelden kan tot 26 november 2021