Banner

Netwerkbijeenkomsten kwaliteitszorg 

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en het Netwerk LPO organiseren voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en beleidsmedewerkers met het onderwerp kwaliteitszorg in de portefeuille in de eerste helft van 2021 twee netwerkbijeenkomsten over kwaliteitszorg. Het zijn digitale bijeenkomsten waarin je als samenwerkingsverband informatie gepresenteerd krijgt over kwaliteitszorg en in gespreksgroepen elkaar verder helpt op verschillende ontwikkelvraagstukken rondom kwaliteitszorg.  

2 februari 2021: Kwaliteitszorg bekeken vanuit het bijgestelde onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden 

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op februari 2021 van 13.00-15.00 uur zal de Inspectie van het Onderwijs dit nieuwe kader presenteren. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Wat is er veranderd ten opzichte van het huidige kader? Hoe wordt vanuit dit onderzoekskader gekeken naar begrippen als rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoording? Er zal tijdens en na afloop van de presentatie voldoende ruimte worden ingebouwd voor het stellen van vragen en na afloop wordt in de gespreksgroepen verder ingezoomd op uw eigen ontwikkelvragen. 

18 mei 2021: De kwaliteitscyclus en de rol van de beleidsrijke begroting 

Op 18 mei 2021 van 13.00-15.00 uur zal Rick de Wit van Infinite Financieel een presentatie geven over de rol van de beleidsrijke (meerjaren) begroting binnen de kwaliteitscyclus en de invloed daarvan op het doelgericht/doelmatig handelen. Hoe krijg je als netwerkorganisatie zicht op doelmatige inzet van middelen, hoe speel je hier een stimulerende rol in? Hoe kun je gekoppeld aan de (meerjaren) begroting de monitoring en de verantwoording vormgeven? Welke gegevens gebruik je daarbij? Hoe kun je doelmatigheid tot uiting laten komen binnen onder meer de jaarverslaggeving? Na afloop van de presentatie gaat u in de gespreksgroepen met uw eigen ontwikkelvragen aan de slag.   

Aanmelden

Heeft u deelgenomen aan de eerste netwerkbijeenkomst op 2 februari 2021? Dan bent u ook automatisch ingeschreven voor deze tweede bijeenkomst. U hoeft zich niet opnieuw in te schrijven voor de netwerkbijeenkomst op 18 mei. Heeft u zich nog niet eerder ingeschreven voor de netwerkbijeenkomsten kwaliteitszorg, maar zou u wel graag deel willen nemen? Dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen aan Evelien van den Broek via e.vandenbroek@po-raad.nl.