Banner

Samenwerkingsverbanden moeten als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging po een vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging in hun ondersteuningsplan opnemen. Deze vangnetbepaling is er voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs (go-scholen) die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het aantal leerlingen na 1 februari. Een werkgroep (bestaande uit: PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo) heeft op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking voor de vangnetbepaling opgesteld.

Naast de handreiking is er ook een instructie en een rekentool gemaakt voor de uitvoering. Door deze vangnetbepaling toe te passen hoeven swv’s niet allemaal een eigen vangnetbepaling te bedenken en hebben go-scholen landelijk met gelijke regels te maken. Samenwerkingsverbanden die momenteel (voor 1 mei) een nieuw ondersteuningsplan indienen kunnen daarbij wellicht nog aangeven dat later dit jaar in een addendum de vangnetbepaling wordt toegevoegd na instemming van de OPR.

Bekijk de documenten.