Banner

Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Hoe leren zij luisteren naar de stem van de leerling en hoe luisteren opleiders naar de stem van de leraar? En de werkplekbegeleider naar de stem van de student?

Het Steunpunt Passend Onderwijs en Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben samen met Hogeschool VIAA gesprekskaarten ontwikkeld bij het webinar van Ingrid Paalman. Dit pakket kan in partnerschappen po, vo, mbo, op de scholen en bij opleidingen worden ingezet om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren. De gesprekskaarten worden gelanceerd tijdens het congres van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 13 april 2022 .

Bestellen

Geïnteresseerd in deze kaarten? Bestel de kaarten gratis via dit bestelformulier.