Banner

In de periode september tot en met december 2022 hebben, in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs, OOG, BMC en Stichting het Gehandicapte Kind gezamenlijk uitvoering gegeven aan een eerste ondersteuningstraject Samen naar School. In het traject hebben zij, ieder vanuit hun eigen expertisegebied, initiatiefnemers ondersteund bij vragen samenhangend met het opstarten, inrichten, doorontwikkelen of borgen van hun initiatieven.

Gedurende het traject hebben zij daarnaast een eerste inventarisatie gemaakt van de belangrijkste uitdagingen waar de initiatieven tegenaan lopen. Zowel op heel praktisch niveau, als op niveau van beleid en wet- en regelgeving. Die opbrengsten zijn beschreven in een eindrapport. In de door het steunpunt georganiseerde webinar van 25 januari 2023 worden deze opbrengsten nader toegelicht en gekoppeld aan een sprekend praktijkvoorbeeld.

Het kan en mag

De belangrijkste constatering is dat er in de bestaande initiatieven gigantisch veel werk mensenverzet wordt. De wil om het samen te doen is de belangrijkste garantie voor een succesvol initiatief. Want já, een Samen naar School-initiatief kan en mag binnen de huidige wet- en regelgeving. Maar dat weet nog niet iedereen. En dat het kan en mag betekent nog niet dat het eenvoudig op- en ingericht is. Er komt heel veel kijken bij het opzetten van een goedwerkend initiatief. Denk bijvoorbeeld aan: vinden van passende huisvesting, afstemming van onderwijs- en zorgbekostiging en personeelsvraagstukken rond samenwerking en de juiste bevoegdheden. Maar als deze hobbels door de betrokken (ouders, leerlingen, onderwijs en zorgpartijen) gezamenlijk worden genomen? Dan blijken goedwerkende initiatieven in de praktijk de meest tastbare vorm van inclusie op te leveren die er anno 2022 in Nederland te vinden is.

Hoe nu verder?

In 2023 gaat het steunpunt verder met het faciliteren van de ondersteuning van nieuwe en bestaande initiatieven. In de praktijk zal deze ondersteuning weer worden uitgevoerd door OOG, BMC en Stichting het Gehandicapte Kind. We verbinden daarbij de activiteiten rond Samen naar School nadrukkelijker met de bestaande trajecten rond de combinatie van onderwijs en zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Met Ander Ogen, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de onderwijszorgtafels. OCW en VWS spelen daarbij een ondersteunende rol.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen via info@samennaarschoolinitiatieven.nl