Banner

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. Kinderen moeten in Nederland onderwijs volgen tot ze 16 jaar worden. Als het kind dan nog geen startkwalificatie heeft, moet het kind nog onderwijs volgen tot het 18 jaar is. Vanaf die leeftijd zijn kinderen niet meer leerplichtig. 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.

In deze brochure po wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de basisschool. En in deze brochure vo staan de antwoorden op vragen van ouders over passend onderwijs op de middelbare school