Landelijke Actieweek Thuiszitters – 1 t/m 8 juni 2018

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Van 1 t/m 8 juni vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en PO-Raad, samen met de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Start Landelijke Actieweek op 1 juni

De Actieweek wordt geopend door het aanbieden van een digitaal ‘boeket’ bloemen aan alle betrokken wethouders in Nederland. Met dit boeket inspireren de PO- en VO-raad, de VNG, Ingrado en het NJI hen om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken. Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

Groeiagenda

Het programma van de actieweek groeit! Onderstaande agenda wordt steeds aangevuld. Wilt u ook deelnemen aan de actieweek? Stuurt u dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Actieweek

Locatie - DLC Restaurant, Soesterweg 332 in Amersfoort
Voor wie - Medewerkers van gemeenten en swv-en in regio Eemland
Partners - Regio Amersfoort/Eemland

Locatie - Veldhoven
Voor wie - Ouders van (mogelijke) thuiszitters
Partners - LOEK@YOU

4 juni 2018 Thuiszitterstop
Locatie - Utrecht
Voor wie - Genodigden
Partners - Ministeries van OCW en VWS

Locatie - Amersfoort
Voor wie - Onderwijsconsumenten, zij die ouders willen bijstaan en ouders met ervaring die iets voor anderen willen betekenen
Partners - Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Locatie - Amersfoort
Voor wie - Professionals in onderwijs, LPA, zorg, gemeentes, school- en huisartsen, swv’en en anderen
Partners - Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Locatie - Aalsmeer
Voor wie - Ouders en (mogelijke) thuiszitters
Partners - Swv Amstelland en de Meerlanden

5 juni 2018 Bijeenkomst LAKS voor thuiszitters [VOL]

Locatie - Utrecht, nabij Centraal Station
Voor wie - Thuiszitters
Partners - Landelijk Aktie Komitee Scholieren

Locatie - PO-Raad en VO-raad, Aidadreef 4 in Utrecht
Voor wie - Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren, leerkrachten en schoolleiders
Partners - Raad voor de Kinderbescherming, Ingrado en Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO

Locatie - Amersfoort
Voor wie - Professionals en onderwijsconsumenten (ouders en kinderen) uit de regio Amersfoort
Partners - Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Locatie - Veldhoven
Voor wie - Alle ouders en opvoeders die te maken hebben met thuiszittersproblematiek
Partners - LOEK@US

Locatie - Zaalverhuur7, Boothstraat 7 in Utrecht
Voor wie - Onderwijs (po, vo), gemeenten en jeugdzorg
Partners - Steunpunt Passend Onderwijs, NJI en Gedragswerk in afstemming met alle partners van het Thuiszittersoverleg

Locatie - Groningen
Voor wie - Genodigden
Partners - Gemeente Groningen/Leerplicht/RMC, SwV PO 20.01, SwV VO Groningen Stad, MBO’s, GGD en WIJ Groningen

Locatie - Fontys Hogescholen in Den Bosch
Voor wie - Professionals van PO, VO, MBO en (V)SO die vanuit hun rol betrokken zijn bij schoolontwikkeling en professionalisering van hun medewerkers
Partners - Fontys Hogescholen

Locatie - Vergadercentrum Domstad in Utrecht
Voor wie - Medewerkers G4- en G40-gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO
Partners - G4- en G40-gemeenten, samenwerkingsverbanden PO en VO

Voor wie - IB'ers, zorgcoördinatoren, directeuren, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers gemeente, consulenten samenwerkingsverbanden
Partners - NJI

Locatie - Nijmegen
Voor wie - Ouders, medewerkers SWV, zorgcoördinatoren, IB-ers, leraren
Partners - o.a. Ouders&Onderwijs

Locatie - Utrecht
Voor wie - Ouders, professionals en iedereen die wil leren over rebellie in het onderwijs
Partners - Ouders&Onderwijs

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video