po vo
19 december 2019

Aanvraagformulier en handreiking leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) dat ze hard werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

In het kader van maatregelen voor de korte termijn is een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring opgesteld, waardoor het voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking niet meer nodig is elke keer opnieuw een aanvraag in te dienen. De VO-raad erkent dat het voor een (groot) deel van EMB-leerlingen erg ingewikkeld is om alle bureaucratie te regelen om onderwijs te kunnen volgen en brengt het formulier en handreiking dan ook graag onder uw aandacht.

 


Nieuws 22 januari 2020

Boekentips passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt al jaren samen met auteurs Pieterjan van Delden en Dolf van den Berg. Vanuit dit […]

Meer lezen »

Nieuws 22 januari 2020

Ondersteuning bij vragen rondom samenwerking – integratie speciaal en regulier onderwijs (po en vo)

Veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, sbo, pro, maar ook reguliere scholen voor po en vo werken aan mogelijkheden om […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video