po vo
30 november 2018

Aanmelding geopend voor pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

In het schooljaar 2019-2020 start een pilot waarbij scholen in het praktijkonderwijs samen met vmbo-scholen een gemengde onderbouwklas kunnen inrichten voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. Scholen kunnen zich hier tot en met 31 januari 2019 voor aanmelden. Via deze pilot kunnen scholen leerlingen – bij wie aan de start van hun middelbare schoolcarrière nog niet duidelijk is of ze beter op hun plek zijn op het pro of vmbo – maatwerk bieden en kansen geven.

In de pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in twee of drie jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Zij kunnen onder meer lessen volgen op een vmbo-locatie (maximaal 500 klokuren per jaar) en lessen volgen met vmbo-leerlingen. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. De andere leerlingen blijven op het praktijkonderwijs.

Aanmelden

In het schooljaar 2019-2020 kunnen maximaal 30 combinaties van pro- en vmbo-scholen deelnemen aan de pilot. Zij moeten gezamenlijk een aanvraag indienen via het formulier op Rijksoverheid.nl.

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is instemming van de medezeggenschapsraad van de pro- en vmbo-school en van het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Zie ook de factsheet en de FAQ over de pilot onderbouwklas pro-vmbo, en bekijk de beleidsregel.


Nieuws 13 december 2018

Kennisdelingsbijeenkomst woensdag 30 januari 2019

Op woensdag 30 januari a.s. vindt in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht weer een gezamenlijke kennisdelingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door de […]

Meer lezen »

Nieuws 12 december 2018

Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

Veel scholen leveren een stevige bijdrage aan de onderwijsloopbaan en ontwikkeling van leerlingen die nieuw zijn in Nederland. Een belangrijke, […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video