Banner

Ontwikkelgroep samenwerking regulier speciaal

Scholen die bezig zijn met samenwerking/integratie van regulier en speciaal onderwijs komen ongeveer vier maal per jaar bijeen voor kennisdeling, uitwisseling en ontwikkeling. Er is er een ontwikkelgroep voor samenwerkingsverbanden die werken aan de integratie/samenwerking regulier en speciaal onderwijs en/of dit willen stimuleren.