Banner

Netwerkbijeenkomsten samenwerkingsverbanden en gemeenten

Met het doel de regionale samenwerking te versterken, staan medewerkers van samenwerkingsverbanden en gemeenten tijdens netwerkbijeenkomsten stil bij gedeelde vraagstukken en actuele thema’s. De netwerkbijeenkomsten bestaan uit een (kort) plenair deel (informatievoorziening en actualiteit) om vervolgens in groepen door te praten en uit te wisselen over de regionale context. De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd samen met het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de VNG en het NJi. Op deze pagina vind je de plenaire delen van de bijeenkomsten en informatie die de deelnemers hebben gedeeld.