Banner

Netwerk kwaliteitszorg

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO en het Netwerk LPO organiseren voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden netwerkbijeenkomsten over kwaliteitszorg. In deze digitale bijeenkomsten wordt informatie gepresenteerd en helpen de deelnemers in gespreksgroepen elkaar verder op verschillende ontwikkelvraagstukken rondom kwaliteitszorg.