Banner

Leergemeenschap jeugdhulp in school

In de leergemeenschap jeugdhulp in school staan (praktijk)vragen van de ongeveer 140 leden centraal. De vragen hebben betrekking op thema’s, zoals: samenwerking borgen, jeugdhulp in school, preventief werken, integraal arrangeren en lessen uit onderzoek. De vragen van deelnemers komen aan bod in een plenair programma met interactieve presentaties en in verdiepende groepsgesprekken. Daarnaast is er een online platform waar deelnemers praktijkvoorbeelden uitwisselen, elkaar inspireren en van elkaar leren. Waar mogelijk werken de deelnemers met elkaar aan een concreet eindproduct. De leergemeenschap wordt samen met het NJi georganiseerd.

In het schooljaar 2021-2022 gaat de leergemeenschap aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Praktijkervaringen vanuit het perspectief van jeugdhulp en onderwijs.
  • Van pilots naar structurele afspraken en werkwijzen.Monitoring, evaluatie en het gebruik van data.
  • Preventie door de inzet van jeugdhulp.
  • Collectieve financiering/gebundelde inzet van budgetten.

Hier kun je de plenaire onderdelen van de bijeenkomsten terugkijken en vind je de informatie die rond de bijeenkomsten is gedeeld.

icnMeer lezenSluit