Banner

Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA)

Het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid wordt gefaciliteerd door het NJi en het Steunpunt Passend Onderwijs. Het KNSA komt drie keer per jaar bij elkaar rondom een thema gerelateerd aan schoolaanwezigheid. Het leren met en van elkaar is de kernactiviteit van het kennisnetwerk. Met zowel wetenschappers als professionals uit onderwijs en hulpverlening, wordt er vanuit verschillende perspectieven naar schoolaanwezigheid gekeken. Hierbij gaat het om kennisontwikkeling in verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Het kennisnetwerk staat in nauwe verbinding met The International Network for School Attendance (INSA), waardoor er ook op internationaal niveau kennisuitwisseling kan plaatsvinden. In de stuurgroep zitten leden die verbonden zijn aan het Steunpunt Passend Onderwijs, de VO-raad, het NJi, Ingrado, Universiteit Leiden, twee samenwerkingsverbanden en een hulpverleningsinstantie.

icnMeer lezenSluit