Banner

Bijeenkomsten bovenschoolse voorzieningen

Jaarlijks organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Nji en medewerkers van OPDC’s de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen. Dit is een bijeenkomst voor en door medewerkers van deze voorzieningen en hun samenwerkingspartners, zoals medewerkers vanuit de jeugdzorg. In de bijeenkomsten staan we met elkaar stil bij actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de schoolse en bovenschoolse voorzieningen en worden goede voorbeelden gedeeld.